Historien om Værløse Bio

Tilbage i september 1954 havde man i Lille Værløse ventet på en biograf siden 17. december 1948, hvor sognerådet havde givet bevilling til Gunnild Jensen. Men nu flød landet ikke lige i byggematerialer på det tidspunkt, så i stedet omdannede man en teatersal i Kirke Værløse kro til en biograf med 150 siddepladser. 
Billetterne kostede mellem 80 øre og 2 kroner. Men d. 11. september 1954 var altså dagen.Forud for dette var der sideløbende foretaget nedrivning af Anneksgården opført 1780(!) - det var i hvertfald det årstal der stod på gårdens vejrhane, og opførelse af den nye biograf, hvor man startede udgravningerne d. 1. marts og fejrede rejsegilde d. 18 maj. 1954. 

Gunnild Jensen kørte biografen i mange år, og stod dels i spidsen for en udvidelse af biografen med en overbygning, indrettet som privatbolig for direktøren, dels for 25års jubilæet i 1979. 
Biografen var tegnet af arkitekten Holger Pind, lige hjemkommet fra Paris med hovedet fyldt af ideer om moderne biografindretning.Og moderne blev den, bl.a. med et operatørrum, der var helt fremme på beatet, og som satte biografen i stand til vise film i widescreen, noget ellers uhørt for en provinsbiograf. Salen rummede 225 sidepladser, men de har næppe været helt så komfortable som i dag, hvor biografens nu to sale kun giver plads til et par dusin flere gæster. 

I 1982 solgte Gunnild Jensen hele herligheden til Værløse kommune, og takkede af. Biografen blev forpagtet af Niels Kaisau, der i forvejen drev biograferne i Vanløse, Gentofte, samt Vester Bio i København (Sidstnævnte var i øvrigt stedet hvor den kommende direktør, K. Petersen tilbragte mange søndag eftermiddage som dreng).

Nutiden

Værløse Bios nye historie starter nøjagtig 1. juni 1988. Det var den dag Keld Petersen overtog biografen, sideløbende med sit job som ungdomsskoleinspektør i Hundested. 
Og fra 2004 har han koncentreret sig om biografdriften i et formelt partnerskab med sin datter, Tine Kirkeballe. Der er ikke meget af den gamle biograf i dag.

I 1991 kom Glashuset til, og man åbnede cafeen. Samme år var der yderligere grund til at feste igennem, det var også det år Værløse Bio blev udnævnt til Årets Biograf i Danmark. Og endelig kom i 1994 Sal 2 til. 

I 2004 blev Sal 1 godt og grundigt bygget om, og lyd - lys - og fremvisningsfaciliteter fremstår up to date.

Værløse Bios nye historie starter nøjagtig 1. juni 1988Der er altså masser af liv i den gamle biograf, senest har endnu en ombygning i foråret 2009 ført Værløse Bio frem til nu at kunne åbne Sal 1s døre op med et nyt format - digital 3D. I 2010 blev det digitale format også indviet i Sal 2! Gæster med en decideret nostalgisk åre går dog ikke helt forgæves. I Cafeen finder man en palme, der stædigt, og imod alle forventninger og spådomme stadig holder sig i live, som en stadig påmindelse om tiden før den nuværende forpagter tog over.